Isabell

85 tekstów – auto­rem jest Isa­bell.

Naj­wspa­nial­sze uczu­cie to zaufać i się nie zawieść 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2015, 13:40

Coś we mnie pękło, oby to nie było serce. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 grudnia 2014, 10:07

Pa­miętaj aby zaw­sze wy­bierać życie. Szczęście jest blis­ko, nie zasłaniaj go dymem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 listopada 2014, 22:45

Żyję by kochać, a naj­bar­dziej kochać żyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2014, 01:45

Gdy­by tyl­ko ludzie od­chodząc za­biera­li ze sobą ból który po nich odczuwamy 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 kwietnia 2013, 16:29

Gdy ka­tas­tro­fa na­dej­dzie, nag­le dos­trze­gamy ty­siące znaków, które ją zwiastowały. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 marca 2013, 18:29

Błędnie myślałam, że pot­rze­buje go żeby za­sypiać. Pot­rze­buje go żeby się budzić. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 28 sierpnia 2012, 00:18

I znów ba­lan­su­je na krawędzi mieć a być. I znów sięgam po to pier­wsze. Mnie już nie ma wca­le, są tyl­ko rzeczy złożone na "ja". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 maja 2012, 20:05

Jak wiele związków przes­tałoby is­tnieć gdy­by nie naiwność 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2012, 22:17

I jak­by wszys­tko umiera, gdy kończy się coś co miało być zawsze. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 marca 2012, 22:32
Isabell

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Isabell

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 września 2015, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 19:28Basik12 sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 17:59filutka sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 17:44Horacy sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 14:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 13:43Cris sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

10 września 2015, 13:40Isabell do­dał no­wy tek­st Najwspanialsze uczu­cie to zaufać [...]

8 grudnia 2014, 17:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Coś we mnie pękło, [...]

8 grudnia 2014, 10:38tomek43i sko­men­to­wał tek­st Coś we mnie pękło, [...]